Beste collega,

Hierbij nodig ik je uit om de ‘Ambitiemeter’ in te vullen. De Ambitiemeter is een vragenlijst die gedetailleerd in gaat op de ontwikkeling van jouw school tot een brede school (BS) of een Integraal Kind Centrum (IKC). Je bent hierover door je directeur / leidinggevende ingelicht. Het invullen van de Ambitiemeter duurt ongeveer 30 minuten.
Omdat de Ambitiemeter een online vragenlijst is, kun je hem op je werk invullen maar ook rustig thuis. Je krijgt toegang tot de vragenlijst door op de “url” te klikken. De vragenlijst staat open vanaf 16 februari.

Doel

Het doel van de Ambitiemeter is om een gedetailleerd inzicht te krijgen waar jouw school staat in de BS/IKC ontwikkeling, hoe jouw schoolteam je school verder zou willen ontwikkelen en wat er nodig is om dat te bereiken.

De Ambitiemeter is ontwikkeld door Bureau Tempre en het lectoraat Integraal Jeugdbeleid van de Hanzehogeschool Groningen, in samenwerking met medewerkers van de BMS (stafleden, directeuren en leerkrachten).

De Ambitiemeter stelt vragen over:

  1. Je zelf en de school waar je werkt
  2. Je mening over waar jouw school nu staat ten aanzien van BS/IKC ontwikkeling
  3. Je visie op de BS/IKC ambitie van je school
  4. Je mening over de kwaliteit van processen in je school die de BS/IKC vorming ondersteunen
  5. Je betrokkenheid bij de school en de mate van ondersteuning die je ervaart. Die leveren de 'kracht' aan het team om zaken te realiseren
  6. Kansen en bedreigingen bij de BS/IKC ontwikkelingen

Instructie

De vragenlijst bestaat grotendeels uit gesloten vragen/stellingen. Je kunt aangeven in welke mate je het met de stelling eens of oneens bent of dat je vindt dat iets goed of slecht geregeld is. Er is dus geen sprake van goede of foute antwoorden. Het gaat om jouw mening en jouw waarneming over wat er in je schoolteam gebeurt.
De laatste twee vragen zijn open vragen.
 
Bij de beantwoording van de gesloten vragen/stellingen wordt een 5 punt schaal gebruikt, altijd oplopend van zeer negatief tot en met zeer positief. Het helpt bij de analyse als je de volledige 5 mogelijkheden gebruikt. Een expliciete mening helpt ons verder!

-- zeer slecht / helemaal mee oneens / zeer negatief
- slecht / niet mee eens / negatief
0 voldoende / neutraal of niet mee eens-oneens /neutraal
+ goed / mee eens /positief
++ zeer goed / helemaal mee eens / zeer positief
n.v.t. niet van toepassing

Tussentijds stoppen

De vragenlijst dient in één keer ingevuld te worden. Dit kost ongeveer 30 min. Mocht er onverhoopt toch iets tussenkomen, dan kun je de ambitiemeter dezelfde dag afmaken, indien je verdergaat op dezelfde computer en in dezelfde browser. Voorwaarde is wel dat je de computer niet tussentijds afsluit. 

Privacy

Met jouw mening wordt vertrouwelijk omgegaan. Bureau Tempre garandeert dat de antwoorden die je geeft in anonieme vorm verwerkt worden en anoniem worden gepresenteerd in de resultaten. Bureau Tempre zorgt ervoor dat de resultaten niet herleidbaar zijn naar een enkel individu.

Wanneer komen de resultaten

Door middel van een mail-link krijgt elke respondent circa drie weken na het invullen van de vragenlijst een overzicht van de resultaten van het schoolteam. Als alle scholen de vragenlijst hebben ingevuld wordt voor iedere school opnieuw een rapport opgesteld met als referentie de resultaten van alle scholen gezamenlijk. De eigen antwoorden worden apart meegeleverd (alleen aan jou!), zodat je jezelf ook kunt vergelijken met de mening van je eigen schoolteam en alle teams tezamen.

Wat gaan we met de resultaten doen

  • Iedere school kan de eigen conclusies meenemen in het eigen schoolplan.
  • Op basis van de resultaten volgt een gesprek met het schoolteam en zo nodig volgt een begeleidingstraject van Bureau Tempre.
  • De conclusies van dit onderzoek zullen door de BMS gebruikt worden in hun vierjarig bestuursplan.
  • Op basis van de resultaten kan de BMS zien wat er nodig is om scholen te ondersteunen bij de ontwikkeling van de BS/IKC’s van de individuele scholen.

Dank je wel

De BMS stelt je mening over de ontwikkeling van je school tot BS/IKC zeer op prijs. Wij zijn blij dat je er tijd in wilt investeren. Je kunt er verzekerd van zijn dat we de resultaten zeer serieus nemen en ze zullen gebruiken om ervoor te zorgen dat onze scholen in een krimpende markt voor jou en de leerlingen een nog aantrekkelijker plek zijn om te werken en te leren. 

Vragen

Bij vragen of moeilijkheden kun je contact opnemen met Tonny van den Berg.

Ga door »